Historia

Klub powstał w 1988 roku, dzięki ludziom pragnącym żyć w godności, szacunku i miłości rodzinnej. Była to garstka ludzi, która ośmieliła się iść pod prąd alholowej rzeki, a byli to: Andrzej Lis, dr Dariusz Czekaj, Adam Obała, Helena Lis, mgr Jerzy Królak, Halina Obała, Tadeusz Chut, dr Andrzej Sztajner, Wiesław Bąk, Józefa Gajkowska, Henryk Krzyniewski, Józef Sobczyk, dr Marek Sternalski, Jerzy Czarnecki, Mirosław Chmielnicki.

Pierwszym prezesem był Andrzej Lis. Jego następcy to: Jan Klimczyk, Janusz Kula, Sławomir Zymek i Andrzej Glądała. Obecnie stanowisko to piastuje Mariusz Kilijański. Klub nasz do dnia dzisiejszego działa prężnie i spełnia swoją rolę w niesieniu pomocy ludziom cierpiącym na chorobę alkoholową. Pomagamy również ich rodzinom w rozwiązywaniu wielu problemów nie związanych z chorobą alkoholową , bo takie przynosi nam życie.

Kontakt

Klub Abstynenta czynny od poniedziałku do soboty
w godzinach:
17:00 -20:00

Tel kom: 669 904 901
E-Mail: wytrwalosc@gazeta.pl

Adres:
ul. Waszyngtona 39
42-217 Częstochowa.

"Kiedy spotkasz uratowanego alkoholika, masz przed sobą bohatera. Czyha w nim bowiem uśpiony wróg śmiertelny . On zaś trwa obciążony swą słabością i kontynuuje mozolną swą drogę poprzez ten świat, w którym panuje kult picia, wśród otoczenia, które go nie rozumie, w społeczeństwie, które sądzi, że ma prawo z żałosną nienawiścią spoglądać na niego z góry, jako na człowieka pośledniejszego gatunku, ponieważ ośmiela się on spłynąć pod prąd alkoholowej rzeki.

Kiedy spotkasz takiego człowieka - wiedz, że jest to człowiek w bardzo dobrym gatunku. "

Friedrich v. Bodelschwing

Boże ,
użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego zmienić nie mogę,
odwagi,
abym zmieniał to,
co zmienić mogę i
mądrości,
abym odróżniał jedno od drugiego

Copyright © 2011 Bartosz Kiebdaj. All Rights Reserved. Designed by Bartosz Kiebdaj
.

stat4u